Bo Nóng Điều Hòa Sharp Gas 32 AU-X9XEW (Mạch Nhỏ)

  • Bo Nóng Điều Hòa Sharp Gas 32 AU-X9XEW (Mạch Nhỏ)
  • Sản phẩm chính hãng
  • Sử Dụng Gas : Cập Nhập
  • Tình trạng: Lướt- Qua Sử dụng, Mạch zin chưa qua sửa chữa, hinh thức đẹp 90-95%
  • Model Sử dung: Cập Nhập
  • Bảo hành : 3 tháng (90 ngày), đổi lỗi trong 30 ngày đầu tiên sử dụng.