Hiển thị tất cả 11 kết quả

-10%

BO MẠCH TỦ LẠNH-TỦ ĐÔNG

Bo Mạch Tủ Lạnh HITACHI (No Model)

3.500.000 
-8%
3.600.000 
-42%

BO MẠCH TỦ LẠNH-TỦ ĐÔNG

Bo Mạch Tủ Lạnh HITACHI Model E290L-B

1.500.000 2.600.000 
-44%
1.800.000 
-46%

BO MẠCH TỦ LẠNH-TỦ ĐÔNG

Bo Mạch Tủ Lạnh HITACHI Model PTR-S800P2M 011

1.500.000 
-23%

BO MẠCH TỦ LẠNH-TỦ ĐÔNG

Bo Mạch Tủ Lạnh HITACHI Model R-B5700 (XT)

2.700.000 
-11%

BO MẠCH TỦ LẠNH-TỦ ĐÔNG

Bo Mạch Tủ Lạnh HITACHI Model R-H300PD-1

3.200.000 
-21%
2.200.000 
-13%
3.400.000 
-6%

BO MẠCH TỦ LẠNH-TỦ ĐÔNG

Bo Mạch Tủ Lạnh HITACHI Model R-W660PGV3

3.400.000 
-13%
3.400.000