Bo Mạch Tủ Lạnh TOHIBA GR-M25VUBZ, GR-M28VUBZ

1.350.000 

Nó đã được phổ biến trong những năm 1960 nhờ việc bán những bản giấy Letraset in những đoạn Lorem Ipsum, và gần đây hơn, được sử dụng trong các ứng dụng dàn trang, như Aldus PageMaker.